POLITYKA COOKIES

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§ 1 DEFINICJE
 • Serwis - serwis internetowy działający pod adresem kologornik.pl

 • Serwis zewnętrzny - serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora

 • Administrator - firma Koło Górnik, prowadząca działalność pod adresem: ul. Sportowa 3, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 7711026061, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika

 • Użytkownik - osba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.

 • Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

 • Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

§ 2 RODZAJE COOKIES
 • Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu

 • Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych

 • Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

 • Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§ 3 BEZPIECZEŃSTWO
 • Mechanizmy składowania i odczytu - Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktynie niemożliwe.

 • Cookie wewnętrzne - zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników

 • Cookie zewnętrzne - za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

§ 4 CELE DO KTÓRYCH WYKORZYSTYWANE SĄ PLIKI COOKIE
 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu - Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o prefernecjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.

 • Marketing i reklama - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.

 • Dane statystyczne - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbirania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

 • Serwowanie usług multimedialnych - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych.

 • Usługi społecznościowe - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych

§ 5 SERWISY ZEWNĘTRZNE

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

 • Google Analytics

 • Google AdSense

 • Google AdWords

 • Google+

 • Facebook

 • Twitter

 • Youtube

 • Vimeo

§ 6 MOŻLIWOŚCI OKREŚLANIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTĘPU NA URZĄDZENIACH UŻYTKOWNIKA PRZEZ SERWIS I SERWISY ZEWNĘTRZNE
 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies

 • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.

 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkowanik korzysta z usług Serwisu.

§ 7 WYMAGANIA SERWISU
 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.

 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

§ 8 ZMIANY W POLITYCE COOKIE
 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.

 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.

 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.

ul. Sportowa 3
97-400 Bełchatów

Marcin Słok
Kategoria:
Normalna - 235zł
Ulgowa -185zł
Uczestnika - 70zł
Wpisowe dla nowo wstępujących:
Dorośli 25zł
Dzieci 2zł
Opłata za egzamin 20zł
Wody wewnętrzne:
Łowisko Sportowe: dorośli-100 , dzieci -50
Wody wewnętrzne pozostałe -50
Marcin Słok
Kategoria:

Zarząd PZW Koła nr 3 Górnik przy KWB Bełchatów ,

zgodnie z § 54 pkt.5  Statutu PZW , zwołuje Zwyczajne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Koła nr 3 Górnik na dzień 6 lutego 2022 roku (niedziela), 

w Bełchatowie - Stadion , ul. Sportowa 3. 

w  następujących terminach:

 • 8.30 - pierwszy termin,
 • 9.00 - drugi termin.

z proponowanym następującym porządkiem obrad:

 

Wprowadzenie sztandaru Koła nr 3 Górnik.

 1. Powitanie członków Koła i gości zaproszonych przez Prezesa Koła.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza.
 3. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
 4. Wybór komisji: mandatowej i uchwał i wniosków.
 5. Sprawozdanie Prezesa z działalności Koła.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
 8. Sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej.
 9. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Zarybieniowej.
 10. Przedstawienie Planu Pracy Koła i preliminarza budżetowego na 2022 rok.
 11. Podsumowanie konkursów: wędkarz roku i na największą rybę.
 12. Wystąpienie zaproszonych gości.
 13. Dyskusja.
 14. Przyjęcie uchwał i wniosków.
 15. Zamknięcie obrad WZ.

 

 „Chcesz wiedzieć jak pracuje Koło !, masz wnioski i uwagi , przyjdź na Zebranie – to twoje prawo !. Udział – to twój obowiązek ! .”

Na zebranie zapraszamy wszystkich członków Koła nr 3 Górnik.

 

                                                                     z wędkarskim pozdrowieniem

                                                                                              „wodom cześć”

 

 

Bełchatów, dn. 5.01.2022 r.                               

Marcin Słok
Kategoria:

 

 

 1. Regulamin łowiska sportowego "ZŁÓW I WYPUŚĆ" dotyczy komory nr I zbiornika Kamień (komora I od wsi Kamień).
 2. Na zbiorniku mogą wędkować wszyscy wędkarze posiadający aktualne Zezwolenie „NA AMATORSKI POŁÓW RYB NA ŁOWISKACH KWB BEŁCHATÓW” wydane przez Koło nr 3 Górnik z pieczątką łowisko Sportowe.
 3. Na grobli miedzy I i II komorą łoimy wg zasad tego regulaminu tzn. na komorze II łowimy bez siatek i wypuszczamy ryby spokojnego zeru.
 4. Na zbiorniku obowiązuje całkowity zakaz zabierania złowionych ryb. Złowioną rybę należy w jak najszybszym czasie odpiąć z haczyka i wypuścić z powrotem do wody.

Zakaz nie dotyczy takich gatunków jak: szczupak, sandacz, sum, które można zabrać ze sobą zgodnie z wymiarami i okresami ochronnymi obowiązującymi na wodach KWB Bełchatów. Rybę złowioną przeznaczoną do zabrania należy niezwłocznie uśmiercić i zabrać ze sobą. Ryby które zabieramy nie przetrzymujemy w siatkach.

 1. Na łowisku występuje zakaz używania siatek wędkarskich i innych przedmiotów do przechowywania ryb. Wszystkie ryby należy niezwłocznie wypuścić do wody. Jedynym ustępstwem w stosowaniu siatek są treningi i zawody wędkarskie, podczas których dopuszcza się przetrzymywanie ryb w siatkach.
 2. Podczas połowu wędkarz zobowiązany jest do posiadania i stosowania maty wędkarskiej lub kołyski (obowiązek nie dotyczy połowów na spinning lub muchę).
 3. Obowiązuje zakaz połowu metodą na „żywą rybę”.
 4. Od dnia 1 marca dopuszcza się połów w godzinach nocnych w weekendy od piątku od godz. 19.00 do niedzieli do godz. 19.00.
 5. Na zbiorniku mogą być rozgrywane zawody zgodnie z planem zawodów Koła Górnik oraz inne zawody za zgodą zarządu koła. Przed zawodami może być wyznaczony dzień na trening za zgodą zarządu koła. Podczas zawodów i na treningu ryby można przechowywać w siatkach. Po zważeniu ryby należy niezwłocznie wypuścić do łowiska. Podczas tych zawodów obowiązuje regulamin zawodów.
 6. Złamanie zasad tego regulaminu skutkuje bezwzględnym zatrzymaniem Zezwolenia na amatorski połów ryb na łowiskach Kopalni na minimum 12 miesięcy od daty zatrzymania Zezwolenia. Zarząd Koła może nałożyć również kary regulaminowe.

 

Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku do odwołania.