POLITYKA COOKIES

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§ 1 DEFINICJE
 • Serwis - serwis internetowy działający pod adresem kologornik.pl

 • Serwis zewnętrzny - serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora

 • Administrator - firma Koło Górnik, prowadząca działalność pod adresem: ul. Sportowa 3, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 7711026061, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika

 • Użytkownik - osba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.

 • Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

 • Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

§ 2 RODZAJE COOKIES
 • Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu

 • Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych

 • Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

 • Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§ 3 BEZPIECZEŃSTWO
 • Mechanizmy składowania i odczytu - Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktynie niemożliwe.

 • Cookie wewnętrzne - zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników

 • Cookie zewnętrzne - za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

§ 4 CELE DO KTÓRYCH WYKORZYSTYWANE SĄ PLIKI COOKIE
 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu - Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o prefernecjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.

 • Marketing i reklama - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.

 • Dane statystyczne - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbirania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

 • Serwowanie usług multimedialnych - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych.

 • Usługi społecznościowe - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych

§ 5 SERWISY ZEWNĘTRZNE

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

 • Google Analytics

 • Google AdSense

 • Google AdWords

 • Google+

 • Facebook

 • Twitter

 • Youtube

 • Vimeo

§ 6 MOŻLIWOŚCI OKREŚLANIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTĘPU NA URZĄDZENIACH UŻYTKOWNIKA PRZEZ SERWIS I SERWISY ZEWNĘTRZNE
 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies

 • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.

 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkowanik korzysta z usług Serwisu.

§ 7 WYMAGANIA SERWISU
 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.

 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

§ 8 ZMIANY W POLITYCE COOKIE
 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.

 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.

 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.

ul. Sportowa 3
97-400 Bełchatów

Home


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/kologornik/web/kologornik.pl/public_html/templates/dd_fishing_98/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Regulamin Łowisk Koła nr 3 Górnik

Marcin Słok

dotyczy łowisk: Chabielice I, II, Kamień II, III, Winek, Osadnik Północny Piaski

 

Regulamin obowiązuje od dnia 01.01. 2022 r. - do odwołania

 

 

 1. Właścicielem ww. akwenów jest PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów.
 2. Gospodarzem wędkarskim na wymienionych wodach jest Koło nr 3 Górnik.
 3. Na ww. łowiskach mogą wędkować na równych prawach wędkarze z kół Bełchatowa tj. Koła Górnik, Koła Miejskiego, Koła Megawat, oraz Koło nr 29 ze Szczercowa na podstawie wkładki – zezwolenia wydanej przez Koło nr 3 Górnik.
 4. Na ww. łowiskach, mają prawo wędkować również wędkarze, którzy posiadają ważne zezwolenie specjalne wydane przez Koło Górnik.
 5. Łowisko Sportowe Kamień ustanowione na komorze I zbiornika – zasady wędkowania i korzystania określa odrębny regulamin – Regulamin łowiska Sportowego „złów i wypuść” Koła nr 3 Górnik.
 6. Koło nr 3 Górnik nie wydaje zezwoleń czasowych (nie honorujemy opłat przelewem na konto koła Górnik za wędkowanie ! ).
 7. Aktualizacja zezwoleń odbywa się corocznie w kole, przy uiszczaniu opłat.
 8. Rodzaj zbiorników: przemysłowe, powierzchnia, głębokość i inne ważne informacje podane są na odrębnych tablicach ostrzegawczych, do których należy się stosować.
 9. Rybostan: boleń, jaź, karp, karaś, lin, leszcz, okoń, płoć, pstrąg, szczupak, sandacz, sum i inne.
 10. Obowiązuje zakaz używania środków pływających – nie dotyczy Straży Rybackiej i innych służb.
 11. Na wymienionych w tytule wszystkich akwenach obowiązuje Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb oraz Rejestr Połowów Wewnętrznych Łowisk Koła nr 3 Górnik z niżej wymienionymi zmianami, nakazami i ograniczeniami:

 

 • W okresie od 01 stycznia do 30 kwietnia każdego roku obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb metodą na żywca i martwą rybkę.
 • Na ww. łowiskach dopuszcza się wędkowanie metodą spinningową przez cały rok. (od 01 stycznia do 30 kwietnia dopuszczalna całkowita długość przynęty nie może przekraczać 7cm).

 

 

Wymiary i okresy ochronne ryb:

 

 • Karp: dolny wymiar ochronny 35 cm, górny wymiar ochronny powyżej 55 cm,
 • Amur: dolny wymiar ochronny 40 cm, górny wymiar ochronny powyżej 65 cm,
 • Jaź i Lin – 30 cm
 • Leszcz – 35 cm
 • Okoń – 20 cm
 • pozostałe wymiary ryb podaje aktualny Rejestr Połowów Wędkarskich z Okręgu Piotrków Trybunalski.

 

Limit dobowy ( w godz. 0.00-24.00 na wszystkich zbiornikach razem):

 

 • Łączny limit dobowy: amura, bolenia, karpia, lina, pstrąga potokowego, szczupaka, sandacza i suma: 2szt na dobę, 4szt na tydzień. (tydzień uznany jest od poniedziałku od godz.00.00 do niedzieli do godz. 24.00).
 • Limity ilościowe i wagowe innych ryb - zgodnie z R.A.P.R.
 • Całkowity zakaz zabierania jesiotra na wszystkich zbiornikach.

 

 • Rejestr Połowu Wewnętrznych Łowisk Koła nr 3 Górnik służy wyłącznie do wpisywania ryb które zostaną zabrane przez wędkarza.
 • Ryba wymiarowa która ma zostać zabrana, musi bezzwłocznie zostać wpisana do rejestru oraz wpuszczona do siatki. Zabrania się podmieniania ryb w siatce.
 • Wędkujący zobowiązany jest do poddania się kontroli przez upoważnionych opiekunów łowiska. Opiekunów Łowiska wyznacza Zarząd Koła nr 3 Górnik. Opiekun Łowiska ma prawo poprosić wędkarza o dobrowolną kontrolę bagażu osobistego ( w tym również kontroli samochodu)
 • W przypadku nie poddaniu się dobrowolnej kontroli bagażu osobistego (w tym również kontroli samochodu) wędkarz może utracić wkładkę na łowiska wewnętrzne Koła nr 3 Górnik.
 • Łowiska oznaczamy tak, jak nazwy zbiorników tj: Winek, Kamień, Chabielice i Piaski.
 • W czasie i po zarybianiu zbiorników Zarząd Koła Górnik - „Komunikatem” może wprowadzić częściowy lub całkowity zakaz wędkowania.
 • Zakaz wjazdu pojazdów na groble, zakaz niszczenia skarp zbiorników, zakaz używania urządzeń hydrotechnicznych, zakaz kąpieli i brodzenia po wodzie, zakaz pozostawiania śmieci na terenie schronisk wędkarskich i na całym przyległym obszarze wokół akwenów.
 • Na Osadnikach Kamień, Piaski i Chabielice obowiązuje zakaz wstępu i połowu ryb w pasie filtrów roślinnych (dotyczy końcowej części akwenu).
 • Każda osoba wykupująca wkładkę ma obowiązek przejść szkolenie u skarbnika Koła z pisemnym potwierdzeniem na liście.
 • Opłacenie zezwolenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i obowiązujących zasad. Każdy wędkarz wykupujący zezwolenie u skarbnika jest zobowiązany podpisać regulamin.
 • Złamanie (przez osobę wędkującą) niniejszego Regulaminu oraz nie przestrzeganie innych wydanych nakazów i zakazów spowoduje wyciągniecie konsekwencji Statutowych, a w skrajnych przypadkach zatrzymanie Zezwolenia na okres nie krótszy niż 12 miesięcy od daty zatrzymania Zezwolenia i nałożenie kary regulaminowej.
 • Podczas wędkowania i przebywania na terenie Kopalni należy się dostosować do przepisów obowiązujących na terenie Oddziału KWB Bełchatów.
 • W czasie pobytu na zbiornikach prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Oddział KWB Bełchatów oraz Zarząd Koła Górnik nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo wędkujących wędkarzy i innych osób.
 • Na terenie Zakładu Górniczego obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu.
 • Na terenie Zakładu Górniczego nie można przebywać pod wpływem alkoholu i innych używek.

 

(Z dniem 31.12.2021 r. traci moc Regulamin poprzedni).

Kategoria: