ul. Sportowa 3
97-400 Bełchatów

Marcin Słok
Kategoria:
Normalna - 235zł
Ulgowa -185zł
Uczestnika - 70zł
Wpisowe dla nowo wstępujących:
Dorośli 25zł
Dzieci 2zł
Opłata za egzamin 20zł
Wody wewnętrzne:
Łowisko Sportowe: dorośli-100 , dzieci -50
Wody wewnętrzne pozostałe -50
Marcin Słok
Kategoria:

Zarząd PZW Koła nr 3 Górnik przy KWB Bełchatów ,

zgodnie z § 54 pkt.5  Statutu PZW , zwołuje Zwyczajne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Koła nr 3 Górnik na dzień 6 lutego 2022 roku (niedziela), 

w Bełchatowie - Stadion , ul. Sportowa 3. 

w  następujących terminach:

 • 8.30 - pierwszy termin,
 • 9.00 - drugi termin.

z proponowanym następującym porządkiem obrad:

 

Wprowadzenie sztandaru Koła nr 3 Górnik.

 1. Powitanie członków Koła i gości zaproszonych przez Prezesa Koła.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza.
 3. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
 4. Wybór komisji: mandatowej i uchwał i wniosków.
 5. Sprawozdanie Prezesa z działalności Koła.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
 8. Sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej.
 9. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Zarybieniowej.
 10. Przedstawienie Planu Pracy Koła i preliminarza budżetowego na 2022 rok.
 11. Podsumowanie konkursów: wędkarz roku i na największą rybę.
 12. Wystąpienie zaproszonych gości.
 13. Dyskusja.
 14. Przyjęcie uchwał i wniosków.
 15. Zamknięcie obrad WZ.

 

 „Chcesz wiedzieć jak pracuje Koło !, masz wnioski i uwagi , przyjdź na Zebranie – to twoje prawo !. Udział – to twój obowiązek ! .”

Na zebranie zapraszamy wszystkich członków Koła nr 3 Górnik.

 

                                                                     z wędkarskim pozdrowieniem

                                                                                              „wodom cześć”

 

 

Bełchatów, dn. 5.01.2022 r.