ul. Sportowa 3
97-400 Bełchatów

Marcin Słok
Kategoria:
W dniu 10.11.2022r. kontynuacja jesiennych zarybień, do zbiornika Kamień II trafiło:
- Jaź 150 kg
- Okoń 20 kg
- Szczupak narybek jesienny 30 kg
Kolejne zarybienia już 16 listopada.
Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osobaMoże być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i wędka
 
 
Marcin Słok
Kategoria:
Do klasyfikacji końcowej zostały zaliczone 3 - najlepsze starty z 4 rozegranych.
Zwycięzcą całego cyklu został Dyderski Dariusz, który w pięknym stylu udowodnił kto rządzi na wodach osadników.
Na drugim miejscu uplasował się nasz utalentowany junior, który pokazał że może startować na równym poziomie z seniorami a nawet z nimi wygrywać.
Trzecią lokatę w generalce wywalczył Marek Bąkowicz.
Dziękujemy za udział i gratulujemy zwycięzcom.
Zapraszamy już za rok na II edycję.
Brak dostępnego opisu zdjęcia.
Marcin Słok
Kategoria:

 

            Zarząd Koła PZW nr 3 Górnik przy KWB Bełchatów

 

Zgodnie z § 54 pkt. 5 Statutu PZW, zwołuję Zwyczajne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Koła nr 3 Górnik na dzień 25 listopada 2022 roku( piątek), w siedzibie Klubu GKS Bełchatów ul. Sportowa 3 (trybuna północna) w następujących terminach:

 • 16.30 – pierwszy termin
 • 17.00 – drugi termin

z proponowanym następującym porządkiem obrad:

 

  Otwarcie zebrania.

 1. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zgromadzenia.
 2. Zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad.
 3. Wybór Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień.
 5. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzające zdolność Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
 6. Przedstawienie sprawozdań z rocznej działalności władz i organów Koła:

- sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za 2022 rok.

- sprawozdanie finansowe Zarządu Koła za 2022 rok.

- sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła za 2022 rok.

- sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego Koła za 2022 rok.

- sprawozdanie grupowego SSR

- sprawozdanie przewodniczącego Komisji Zarybieniowej

 1. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie złożonych sprawozdań.
 2. Podsumowanie konkursów: wędkarz roku i na największą rybę.
 3. Projekt planu pracy i preliminarza finansowego Koła na 2023 rok.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach :

- planu pracy Koła na 2023 rok.,

- preliminarza finansowego Koła na 2023 rok,

 1. Wolne wnioski - dyskusja.
 2. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków – przedstawienie projektów uchwał.
 3. Podjęcie uchwał.
 4. Zakończenie obrad.

 

Na zebranie zapraszamy wszystkich członków Koła nr 3 Górnik.                           

                     

Marcin Słok
Kategoria:
Winek:
- karaś srebrzysty 200k
- lin 150kg
Kamień II
- karaś srebrzysty 200kg
- szczupak 60kg
Kamień III
- karaś srebrzysty 200kg
- szczupak 60kg
Podziękowania dla osób, które przyjechały nam pomóc.
Brak dostępnego opisu zdjęcia.Może być zdjęciem przedstawiającym jedzenieBrak dostępnego opisu zdjęcia.Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i na świeżym powietrzuBrak dostępnego opisu zdjęcia.Może być zdjęciem przedstawiającym 2 osoby i na świeżym powietrzu