ul. Sportowa 3
97-400 Bełchatów

Marcin Słok
Kategoria:

Zarząd Koła Wędkarskiego nr 3 Górnik przy KWB Bełchatów zaprasza wszystkich swoich członków na:

 

SPINNINGOWE ZAWODY WĘDKARSKIE O PUCHAR Dyrektora Oddziału KWB Bełchatów                               

 

„ZŁOTY PSTRĄG STRUGI ALEKSANDROWSKIEJ”

Plan zawodów:

 

 • Data zawodów:01.2022r (niedziela)
 • Miejsce zawodów: Struga Aleksandrowska.
 • Zbiórka uczestników: 8.00 Stalowy most za osadnikami Kamień, wjazd od strony obwodnicy (ul. Milenijna).
 • Czas trwania zawodów: 8.30 – 13.00
 • Zakończenie zawodów: Podsumowanie oraz zakończenie zawodów odbędzie się przy schronisku na Kamieniu godz. 13.00.
 • Opłata Cateringowa: 40 zł
 • Kategoria: Towarzyska (prawo startu posiadają członkowie koła nr 3 Górnik oraz zaproszeni goście).
 • Metoda połowu: do wyboru przez zawodnika tj. - spinningowa lub muchowa, zawody zostaną rozegrane w formule na tzw. „żywej rybie”. Każdy zawodnik otrzyma miarę zawodów, oraz powinien posiadać telefon lub aparat do zrobienia zdjęcia. Po złowieniu ryby należy zrobić jej zdjęcie na otrzymanej miarce oraz niezwłocznie wypuścić z powrotem  w dobrej kondycji do wody. Aby złowiona ryba mogła dać punkty w konkursie, należy przedstawić komisji sędziowskiej zdjęcie na miarce zawodów, inny sposób nie będzie akceptowany.
 • Zapisy: do czwartku do godz. 17.00 przyjmują sklepy „Karaś”, „U Simka”, „Złota Rybka”.
 • Organizator zapewni dwa posiłki regeneracyjne dla wszystkich uczestników oraz  puchary i nagrody dla najlepszych. Zawody zostaną rozegrane w dwóch formułach: najlepszy „Górnik” oraz klasyfikacja ogólna.
 • Uroczyste zakończenie z życzeniami noworocznymi przy lampce szampana – godz.13.30

 

Z najlepszymi i najserdeczniejszymi życzeniami Świąteczno -  Noworocznymi, z wędkarskim pozdrowieniem: „wodom cześć”    

                                                                                                                                               Za Zarząd Koła

Marcin Słok
Kategoria:

dotyczy łowisk: Chabielice I, II, Kamień II, III, Winek, Osadnik Północny Piaski

 

Regulamin obowiązuje od dnia 01.01. 2022 r. - do odwołania

 

 

 1. Właścicielem ww. akwenów jest PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów.
 2. Gospodarzem wędkarskim na wymienionych wodach jest Koło nr 3 Górnik.
 3. Na ww. łowiskach mogą wędkować na równych prawach wędkarze z kół Bełchatowa tj. Koła Górnik, Koła Miejskiego, Koła Megawat, oraz Koło nr 29 ze Szczercowa na podstawie wkładki – zezwolenia wydanej przez Koło nr 3 Górnik.
 4. Na ww. łowiskach, mają prawo wędkować również wędkarze, którzy posiadają ważne zezwolenie specjalne wydane przez Koło Górnik.
 5. Łowisko Sportowe Kamień ustanowione na komorze I zbiornika – zasady wędkowania i korzystania określa odrębny regulamin – Regulamin łowiska Sportowego „złów i wypuść” Koła nr 3 Górnik.
 6. Koło nr 3 Górnik nie wydaje zezwoleń czasowych (nie honorujemy opłat przelewem na konto koła Górnik za wędkowanie ! ).
 7. Aktualizacja zezwoleń odbywa się corocznie w kole, przy uiszczaniu opłat.
 8. Rodzaj zbiorników: przemysłowe, powierzchnia, głębokość i inne ważne informacje podane są na odrębnych tablicach ostrzegawczych, do których należy się stosować.
 9. Rybostan: boleń, jaź, karp, karaś, lin, leszcz, okoń, płoć, pstrąg, szczupak, sandacz, sum i inne.
 10. Obowiązuje zakaz używania środków pływających – nie dotyczy Straży Rybackiej i innych służb.
 11. Na wymienionych w tytule wszystkich akwenach obowiązuje Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb oraz Rejestr Połowów Wewnętrznych Łowisk Koła nr 3 Górnik z niżej wymienionymi zmianami, nakazami i ograniczeniami:

 

 • W okresie od 01 stycznia do 30 kwietnia każdego roku obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb metodą na żywca i martwą rybkę.
 • Na ww. łowiskach dopuszcza się wędkowanie metodą spinningową przez cały rok. (od 01 stycznia do 30 kwietnia dopuszczalna całkowita długość przynęty nie może przekraczać 7cm).

 

 

Wymiary i okresy ochronne ryb:

 

 • Karp: dolny wymiar ochronny 35 cm, górny wymiar ochronny powyżej 55 cm,
 • Amur: dolny wymiar ochronny 40 cm, górny wymiar ochronny powyżej 65 cm,
 • Jaź i Lin – 30 cm
 • Leszcz – 35 cm
 • Okoń – 20 cm
 • pozostałe wymiary ryb podaje aktualny Rejestr Połowów Wędkarskich z Okręgu Piotrków Trybunalski.

 

Limit dobowy ( w godz. 0.00-24.00 na wszystkich zbiornikach razem):

 

 • Łączny limit dobowy: amura, bolenia, karpia, lina, pstrąga potokowego, szczupaka, sandacza i suma: 2szt na dobę, 4szt na tydzień. (tydzień uznany jest od poniedziałku od godz.00.00 do niedzieli do godz. 24.00).
 • Limity ilościowe i wagowe innych ryb - zgodnie z R.A.P.R.
 • Całkowity zakaz zabierania jesiotra na wszystkich zbiornikach.

 

 • Rejestr Połowu Wewnętrznych Łowisk Koła nr 3 Górnik służy wyłącznie do wpisywania ryb które zostaną zabrane przez wędkarza.
 • Ryba wymiarowa która ma zostać zabrana, musi bezzwłocznie zostać wpisana do rejestru oraz wpuszczona do siatki. Zabrania się podmieniania ryb w siatce.
 • Wędkujący zobowiązany jest do poddania się kontroli przez upoważnionych opiekunów łowiska. Opiekunów Łowiska wyznacza Zarząd Koła nr 3 Górnik. Opiekun Łowiska ma prawo poprosić wędkarza o dobrowolną kontrolę bagażu osobistego ( w tym również kontroli samochodu)
 • W przypadku nie poddaniu się dobrowolnej kontroli bagażu osobistego (w tym również kontroli samochodu) wędkarz może utracić wkładkę na łowiska wewnętrzne Koła nr 3 Górnik.
 • Łowiska oznaczamy tak, jak nazwy zbiorników tj: Winek, Kamień, Chabielice i Piaski.
 • W czasie i po zarybianiu zbiorników Zarząd Koła Górnik - „Komunikatem” może wprowadzić częściowy lub całkowity zakaz wędkowania.
 • Zakaz wjazdu pojazdów na groble, zakaz niszczenia skarp zbiorników, zakaz używania urządzeń hydrotechnicznych, zakaz kąpieli i brodzenia po wodzie, zakaz pozostawiania śmieci na terenie schronisk wędkarskich i na całym przyległym obszarze wokół akwenów.
 • Na Osadnikach Kamień, Piaski i Chabielice obowiązuje zakaz wstępu i połowu ryb w pasie filtrów roślinnych (dotyczy końcowej części akwenu).
 • Każda osoba wykupująca wkładkę ma obowiązek przejść szkolenie u skarbnika Koła z pisemnym potwierdzeniem na liście.
 • Opłacenie zezwolenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i obowiązujących zasad. Każdy wędkarz wykupujący zezwolenie u skarbnika jest zobowiązany podpisać regulamin.
 • Złamanie (przez osobę wędkującą) niniejszego Regulaminu oraz nie przestrzeganie innych wydanych nakazów i zakazów spowoduje wyciągniecie konsekwencji Statutowych, a w skrajnych przypadkach zatrzymanie Zezwolenia na okres nie krótszy niż 12 miesięcy od daty zatrzymania Zezwolenia i nałożenie kary regulaminowej.
 • Podczas wędkowania i przebywania na terenie Kopalni należy się dostosować do przepisów obowiązujących na terenie Oddziału KWB Bełchatów.
 • W czasie pobytu na zbiornikach prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Oddział KWB Bełchatów oraz Zarząd Koła Górnik nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo wędkujących wędkarzy i innych osób.
 • Na terenie Zakładu Górniczego obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu.
 • Na terenie Zakładu Górniczego nie można przebywać pod wpływem alkoholu i innych używek.

 

(Z dniem 31.12.2021 r. traci moc Regulamin poprzedni).

Paweł Wróblewski
Kategoria:

Zarybienia !!!

 Rozpoczynamy zarybienia:

W dniu 19.10.2021r.

Zbiornik Chabielice (wszystkie komory)

W dniu 21.10.2021 r.

Zbiornik Winek 

W dniu  26.10.2021r.

Zbiornik Kamień i Winek 

W dniach 12-13.11.2021 r. 

Wszystkie zbiornikiw

W dniu 22.11.2021 r.

Wszystkie zbiorniki