ul. Sportowa 3
97-400 Bełchatów

Marcin Słok
Kategoria:

Zarząd PZW Koła nr 3 Górnik przy KWB Bełchatów ,

zgodnie z § 54 pkt.5  Statutu PZW , zwołuje Zwyczajne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Koła nr 3 Górnik na dzień 6 lutego 2022 roku (niedziela), 

w Bełchatowie - Stadion , ul. Sportowa 3. 

w  następujących terminach:

 • 8.30 - pierwszy termin,
 • 9.00 - drugi termin.

z proponowanym następującym porządkiem obrad:

 

Wprowadzenie sztandaru Koła nr 3 Górnik.

 1. Powitanie członków Koła i gości zaproszonych przez Prezesa Koła.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza.
 3. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
 4. Wybór komisji: mandatowej i uchwał i wniosków.
 5. Sprawozdanie Prezesa z działalności Koła.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
 8. Sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej.
 9. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Zarybieniowej.
 10. Przedstawienie Planu Pracy Koła i preliminarza budżetowego na 2022 rok.
 11. Podsumowanie konkursów: wędkarz roku i na największą rybę.
 12. Wystąpienie zaproszonych gości.
 13. Dyskusja.
 14. Przyjęcie uchwał i wniosków.
 15. Zamknięcie obrad WZ.

 

 „Chcesz wiedzieć jak pracuje Koło !, masz wnioski i uwagi , przyjdź na Zebranie – to twoje prawo !. Udział – to twój obowiązek ! .”

Na zebranie zapraszamy wszystkich członków Koła nr 3 Górnik.

 

                                                                     z wędkarskim pozdrowieniem

                                                                                              „wodom cześć”

 

 

Bełchatów, dn. 5.01.2022 r.                               

Marcin Słok
Kategoria:

 

 

 1. Regulamin łowiska sportowego "ZŁÓW I WYPUŚĆ" dotyczy komory nr I zbiornika Kamień (komora I od wsi Kamień).
 2. Na zbiorniku mogą wędkować wszyscy wędkarze posiadający aktualne Zezwolenie „NA AMATORSKI POŁÓW RYB NA ŁOWISKACH KWB BEŁCHATÓW” wydane przez Koło nr 3 Górnik z pieczątką łowisko Sportowe.
 3. Na grobli miedzy I i II komorą łoimy wg zasad tego regulaminu tzn. na komorze II łowimy bez siatek i wypuszczamy ryby spokojnego zeru.
 4. Na zbiorniku obowiązuje całkowity zakaz zabierania złowionych ryb. Złowioną rybę należy w jak najszybszym czasie odpiąć z haczyka i wypuścić z powrotem do wody.

Zakaz nie dotyczy takich gatunków jak: szczupak, sandacz, sum, które można zabrać ze sobą zgodnie z wymiarami i okresami ochronnymi obowiązującymi na wodach KWB Bełchatów. Rybę złowioną przeznaczoną do zabrania należy niezwłocznie uśmiercić i zabrać ze sobą. Ryby które zabieramy nie przetrzymujemy w siatkach.

 1. Na łowisku występuje zakaz używania siatek wędkarskich i innych przedmiotów do przechowywania ryb. Wszystkie ryby należy niezwłocznie wypuścić do wody. Jedynym ustępstwem w stosowaniu siatek są treningi i zawody wędkarskie, podczas których dopuszcza się przetrzymywanie ryb w siatkach.
 2. Podczas połowu wędkarz zobowiązany jest do posiadania i stosowania maty wędkarskiej lub kołyski (obowiązek nie dotyczy połowów na spinning lub muchę).
 3. Obowiązuje zakaz połowu metodą na „żywą rybę”.
 4. Od dnia 1 marca dopuszcza się połów w godzinach nocnych w weekendy od piątku od godz. 19.00 do niedzieli do godz. 19.00.
 5. Na zbiorniku mogą być rozgrywane zawody zgodnie z planem zawodów Koła Górnik oraz inne zawody za zgodą zarządu koła. Przed zawodami może być wyznaczony dzień na trening za zgodą zarządu koła. Podczas zawodów i na treningu ryby można przechowywać w siatkach. Po zważeniu ryby należy niezwłocznie wypuścić do łowiska. Podczas tych zawodów obowiązuje regulamin zawodów.
 6. Złamanie zasad tego regulaminu skutkuje bezwzględnym zatrzymaniem Zezwolenia na amatorski połów ryb na łowiskach Kopalni na minimum 12 miesięcy od daty zatrzymania Zezwolenia. Zarząd Koła może nałożyć również kary regulaminowe.

 

Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku do odwołania.

Marcin Słok
Kategoria:

Zarząd Koła Wędkarskiego nr 3 Górnik przy KWB Bełchatów zaprasza wszystkich swoich członków na:

 

SPINNINGOWE ZAWODY WĘDKARSKIE O PUCHAR Dyrektora Oddziału KWB Bełchatów                               

 

„ZŁOTY PSTRĄG STRUGI ALEKSANDROWSKIEJ”

Plan zawodów:

 

 • Data zawodów:01.2022r (niedziela)
 • Miejsce zawodów: Struga Aleksandrowska.
 • Zbiórka uczestników: 8.00 Stalowy most za osadnikami Kamień, wjazd od strony obwodnicy (ul. Milenijna).
 • Czas trwania zawodów: 8.30 – 13.00
 • Zakończenie zawodów: Podsumowanie oraz zakończenie zawodów odbędzie się przy schronisku na Kamieniu godz. 13.00.
 • Opłata Cateringowa: 40 zł
 • Kategoria: Towarzyska (prawo startu posiadają członkowie koła nr 3 Górnik oraz zaproszeni goście).
 • Metoda połowu: do wyboru przez zawodnika tj. - spinningowa lub muchowa, zawody zostaną rozegrane w formule na tzw. „żywej rybie”. Każdy zawodnik otrzyma miarę zawodów, oraz powinien posiadać telefon lub aparat do zrobienia zdjęcia. Po złowieniu ryby należy zrobić jej zdjęcie na otrzymanej miarce oraz niezwłocznie wypuścić z powrotem  w dobrej kondycji do wody. Aby złowiona ryba mogła dać punkty w konkursie, należy przedstawić komisji sędziowskiej zdjęcie na miarce zawodów, inny sposób nie będzie akceptowany.
 • Zapisy: do czwartku do godz. 17.00 przyjmują sklepy „Karaś”, „U Simka”, „Złota Rybka”.
 • Organizator zapewni dwa posiłki regeneracyjne dla wszystkich uczestników oraz  puchary i nagrody dla najlepszych. Zawody zostaną rozegrane w dwóch formułach: najlepszy „Górnik” oraz klasyfikacja ogólna.
 • Uroczyste zakończenie z życzeniami noworocznymi przy lampce szampana – godz.13.30

 

Z najlepszymi i najserdeczniejszymi życzeniami Świąteczno -  Noworocznymi, z wędkarskim pozdrowieniem: „wodom cześć”    

                                                                                                                                               Za Zarząd Koła

Marcin Słok
Kategoria:

dotyczy łowisk: Chabielice I, II, Kamień II, III, Winek, Osadnik Północny Piaski

 

Regulamin obowiązuje od dnia 01.01. 2022 r. - do odwołania

 

 

 1. Właścicielem ww. akwenów jest PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów.
 2. Gospodarzem wędkarskim na wymienionych wodach jest Koło nr 3 Górnik.
 3. Na ww. łowiskach mogą wędkować na równych prawach wędkarze z kół Bełchatowa tj. Koła Górnik, Koła Miejskiego, Koła Megawat, oraz Koło nr 29 ze Szczercowa na podstawie wkładki – zezwolenia wydanej przez Koło nr 3 Górnik.
 4. Na ww. łowiskach, mają prawo wędkować również wędkarze, którzy posiadają ważne zezwolenie specjalne wydane przez Koło Górnik.
 5. Łowisko Sportowe Kamień ustanowione na komorze I zbiornika – zasady wędkowania i korzystania określa odrębny regulamin – Regulamin łowiska Sportowego „złów i wypuść” Koła nr 3 Górnik.
 6. Koło nr 3 Górnik nie wydaje zezwoleń czasowych (nie honorujemy opłat przelewem na konto koła Górnik za wędkowanie ! ).
 7. Aktualizacja zezwoleń odbywa się corocznie w kole, przy uiszczaniu opłat.
 8. Rodzaj zbiorników: przemysłowe, powierzchnia, głębokość i inne ważne informacje podane są na odrębnych tablicach ostrzegawczych, do których należy się stosować.
 9. Rybostan: boleń, jaź, karp, karaś, lin, leszcz, okoń, płoć, pstrąg, szczupak, sandacz, sum i inne.
 10. Obowiązuje zakaz używania środków pływających – nie dotyczy Straży Rybackiej i innych służb.
 11. Na wymienionych w tytule wszystkich akwenach obowiązuje Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb oraz Rejestr Połowów Wewnętrznych Łowisk Koła nr 3 Górnik z niżej wymienionymi zmianami, nakazami i ograniczeniami:

 

 • W okresie od 01 stycznia do 30 kwietnia każdego roku obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb metodą na żywca i martwą rybkę.
 • Na ww. łowiskach dopuszcza się wędkowanie metodą spinningową przez cały rok. (od 01 stycznia do 30 kwietnia dopuszczalna całkowita długość przynęty nie może przekraczać 7cm).

 

 

Wymiary i okresy ochronne ryb:

 

 • Karp: dolny wymiar ochronny 35 cm, górny wymiar ochronny powyżej 55 cm,
 • Amur: dolny wymiar ochronny 40 cm, górny wymiar ochronny powyżej 65 cm,
 • Jaź i Lin – 30 cm
 • Leszcz – 35 cm
 • Okoń – 20 cm
 • pozostałe wymiary ryb podaje aktualny Rejestr Połowów Wędkarskich z Okręgu Piotrków Trybunalski.

 

Limit dobowy ( w godz. 0.00-24.00 na wszystkich zbiornikach razem):

 

 • Łączny limit dobowy: amura, bolenia, karpia, lina, pstrąga potokowego, szczupaka, sandacza i suma: 2szt na dobę, 4szt na tydzień. (tydzień uznany jest od poniedziałku od godz.00.00 do niedzieli do godz. 24.00).
 • Limity ilościowe i wagowe innych ryb - zgodnie z R.A.P.R.
 • Całkowity zakaz zabierania jesiotra na wszystkich zbiornikach.

 

 • Rejestr Połowu Wewnętrznych Łowisk Koła nr 3 Górnik służy wyłącznie do wpisywania ryb które zostaną zabrane przez wędkarza.
 • Ryba wymiarowa która ma zostać zabrana, musi bezzwłocznie zostać wpisana do rejestru oraz wpuszczona do siatki. Zabrania się podmieniania ryb w siatce.
 • Wędkujący zobowiązany jest do poddania się kontroli przez upoważnionych opiekunów łowiska. Opiekunów Łowiska wyznacza Zarząd Koła nr 3 Górnik. Opiekun Łowiska ma prawo poprosić wędkarza o dobrowolną kontrolę bagażu osobistego ( w tym również kontroli samochodu)
 • W przypadku nie poddaniu się dobrowolnej kontroli bagażu osobistego (w tym również kontroli samochodu) wędkarz może utracić wkładkę na łowiska wewnętrzne Koła nr 3 Górnik.
 • Łowiska oznaczamy tak, jak nazwy zbiorników tj: Winek, Kamień, Chabielice i Piaski.
 • W czasie i po zarybianiu zbiorników Zarząd Koła Górnik - „Komunikatem” może wprowadzić częściowy lub całkowity zakaz wędkowania.
 • Zakaz wjazdu pojazdów na groble, zakaz niszczenia skarp zbiorników, zakaz używania urządzeń hydrotechnicznych, zakaz kąpieli i brodzenia po wodzie, zakaz pozostawiania śmieci na terenie schronisk wędkarskich i na całym przyległym obszarze wokół akwenów.
 • Na Osadnikach Kamień, Piaski i Chabielice obowiązuje zakaz wstępu i połowu ryb w pasie filtrów roślinnych (dotyczy końcowej części akwenu).
 • Każda osoba wykupująca wkładkę ma obowiązek przejść szkolenie u skarbnika Koła z pisemnym potwierdzeniem na liście.
 • Opłacenie zezwolenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i obowiązujących zasad. Każdy wędkarz wykupujący zezwolenie u skarbnika jest zobowiązany podpisać regulamin.
 • Złamanie (przez osobę wędkującą) niniejszego Regulaminu oraz nie przestrzeganie innych wydanych nakazów i zakazów spowoduje wyciągniecie konsekwencji Statutowych, a w skrajnych przypadkach zatrzymanie Zezwolenia na okres nie krótszy niż 12 miesięcy od daty zatrzymania Zezwolenia i nałożenie kary regulaminowej.
 • Podczas wędkowania i przebywania na terenie Kopalni należy się dostosować do przepisów obowiązujących na terenie Oddziału KWB Bełchatów.
 • W czasie pobytu na zbiornikach prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Oddział KWB Bełchatów oraz Zarząd Koła Górnik nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo wędkujących wędkarzy i innych osób.
 • Na terenie Zakładu Górniczego obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu.
 • Na terenie Zakładu Górniczego nie można przebywać pod wpływem alkoholu i innych używek.

 

(Z dniem 31.12.2021 r. traci moc Regulamin poprzedni).