POLITYKA COOKIES

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§ 1 DEFINICJE
 • Serwis - serwis internetowy działający pod adresem kologornik.pl

 • Serwis zewnętrzny - serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora

 • Administrator - firma Koło Górnik, prowadząca działalność pod adresem: ul. Sportowa 3, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 7711026061, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika

 • Użytkownik - osba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.

 • Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

 • Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

§ 2 RODZAJE COOKIES
 • Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu

 • Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych

 • Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

 • Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§ 3 BEZPIECZEŃSTWO
 • Mechanizmy składowania i odczytu - Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktynie niemożliwe.

 • Cookie wewnętrzne - zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników

 • Cookie zewnętrzne - za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

§ 4 CELE DO KTÓRYCH WYKORZYSTYWANE SĄ PLIKI COOKIE
 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu - Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o prefernecjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.

 • Marketing i reklama - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.

 • Dane statystyczne - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbirania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

 • Serwowanie usług multimedialnych - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych.

 • Usługi społecznościowe - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych

§ 5 SERWISY ZEWNĘTRZNE

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

 • Google Analytics

 • Google AdSense

 • Google AdWords

 • Google+

 • Facebook

 • Twitter

 • Youtube

 • Vimeo

§ 6 MOŻLIWOŚCI OKREŚLANIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTĘPU NA URZĄDZENIACH UŻYTKOWNIKA PRZEZ SERWIS I SERWISY ZEWNĘTRZNE
 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies

 • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.

 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkowanik korzysta z usług Serwisu.

§ 7 WYMAGANIA SERWISU
 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.

 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

§ 8 ZMIANY W POLITYCE COOKIE
 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.

 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.

 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.

ul. Sportowa 3
97-400 Bełchatów

723-663-911
[email protected]

Paweł Wróblewski
Kategoria:

Zbiornik OSADNIK -Chabielice

Najmłodszy z osadników Bełchatowskiej Kopalni to zbiornik, który powstały na obrzeżach nowo powstającej odkrywki na „Polu Szczerców” w miejscowości Chabielice.  Zbiornik posiada łączną    powierzchnie 16ha, która dzieli się na dwie komory 7,5ha i 8,5ha o  średniej głębokości  zbiorników  2,6m i jak większość osadników wyposażony w pasmo  filtrów roślinnych, które są naturalnym  siedliskiem ryb, tarła ryb oraz  miejscem oczyszczania wody. Zbiornik został oddany do użytku w  roku 2005 i od razu  został  zarybiony   przez Koło nr 3  „Górnik”. I co roku  zarybiana jest każda z komór  osadnika, co nie prowadzi do tak zwanego „bezrybia”. Zbiorniki te są też miejscem częstych zawodów wędkarskich oraz miejscem odwiedzin indywidualnych pasjonatów wędkarstwa.   Duży rybostan sprawia iż  zbiorniki zaliczają się do bardzo łownych. Występujące tam gatunki ryb to: karp, lin, leszcz, płoć, jaź, wzdręga, okoń, szczupak, sandacz, sum, amur, karaś i inne.  Ułatwiony dojazd do linii brzegowej  oraz miejsca parkingowe przy  niedawno powstałej  stanicy  dla wędkujących  „FEDER” sprawia że łowisko Chabielice jest  przyjaznym miejscem  nie tyle dla samych wędkarzy, ale również  gości,  którzy chcąc miło spędzić czas nad wodą,mają możliwość obserwowania nowo powstającej odkrywki oraz zwałowiska,  które  już od kilku lat wpisują się w okoliczny pejzaż.

Paweł Wróblewski
Kategoria:

Osadnik wód gruntowych  Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów - zbiorniki gromadzące wody dołowe z kopalni Bełchatów. Zbiorniki są częścią systemu retencyjno-odwadniającego wyrobiska kopalni. Napływająca woda do wyrobiska jest wypompowywana i kierowana poprzez sieć rurociągów oraz system rowów bezpośrednio do zbiorników osadowych o łącznej  powierzchni 22ha i średniej głębokości 2,7m.Osadniki posiadają cześć filtrów roślinnych, które jest miejscem tarlisk występujących tam ryb oraz naturalnym miejscem filtrowana przepływającej wody, jednocześnie nadając samemu zbiornikowi uroku. Zbiorniki są cyklicznie zarybiane od roku 2002  przez Koło nr 3  „Górnik”. Duży rybostan sprawa iż w zbiornikach można trafić na praktycznie każdy rodzaj ryby, występujący w polskich wodach tj. karpie, liny,leszcze, płocie, jazie, wzdręgi,okonie, szczupaki, sandacze, sumy, amury, karasie i inne. Osadników są usytuowane w ten sposób iż dzieli je jedynie grobla co sprawa że doskonale nadają się do organizowania zawodów wędkarskim na dużą skalę. Doskonały dojazd do każdej z komór osadnika sprawia że zbędne jest dźwiganie sprzętu z dużych odległości nad sam brzeg łowiska.

Paweł Wróblewski
Kategoria:

Zawody otwarcia sezonu w dyscyplinie gruntowej – Winek

Naturalny zbiornik, jeziorko przekształcone przez Kopalnię Węgla Brunatnego Bełchatów w osadnik. Malowniczo położone zbiornik o bogatej roślin wodnej oraz przyjemnej linii brzegowej, gdzie do dyspozycji wędkarzy są bardzo dobre miejscówki w cieniu dużych drzew. Powierzchnia osadnika to 8,2ha. Jezioro systematycznie jest zarybiane przez Koło nr 3  „Górnik” od roku 2000, głównie karpiem, szczupakiem, sandaczem, karasiem, linem, leszczem. W wodzie pływają: karpie, liny, leszcze, płocie, jazie, wzdręgi, okonie, szczupaki, sandacze, sumy, amury, karasie i inne. Największe karpie i amury złowione w osadniku miały ponad 10kg.Na wędce gościły również większe ryby. Średnia głębokość zbiornika wynosi ok. 2,2m. Występują też płycizny 1m w pobliżu brzegu z zatopionymi krzakami. Dno jest głównie twarde z niewielką warstwą mułu. Bogata roślinność wodna oraz duża ilość naturalnego pokarmu występująca w zbiorniku sprawia iż ryby, które tam mieszkają szybko rosną i osiągają naprawdę duże rozmiary. Umożliwiony jest dojazd samochodem praktycznie w każde miejsce zbiornika.